0
Chính phủ số / 27-12-2022

Chuyển đổi số ngành sản xuất

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất công nghiệp  đang diễn ra với tốc độ nhanh. Việc áp dụng và kết hợp các công nghệ tiên tiến mang lại lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp trên nhiều phương diện.

Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tích cực chuyển đổi số

McKinsey vừa đưa ra số liệu nghiên cứu đáng giật mình: Các công ty trước đây sống trung bình hơn 60 năm thì nay chỉ sống dưới 20 năm. Chuyển đổi số trong ngành sản xuất công nghiệp từ chỗ là một lựa chọn có thể mang lại cho các công ty lợi thế cạnh tranh, giờ đã trở thành một yêu cầu thiết yếu để tồn tại.

dev

CÁC BÀI VIẾT ĐƯỢC GỢI Ý CHO BẠN

Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp khuôn mẫu
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số ngành sản xuất
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số ngành sản xuất công nghiệp
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA: LỢI ÍCH VÀ TIỀM NĂNG
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Thí điểm xã chuyển đổi số ở Cao Bằng
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số để hình thành nông dân thông minh
Xem bài viết