0
Tên giảng viên

dev

Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

0 (0 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

Nội dung khóa học: Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về khái niệm nền tảng số, các đặc trưng của nền tảng số, cách triển khai nền tảng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và các khuyến nghị triển khai tại bộ, ngành, địa phương.

 

Giảng viên/Chuyên gia: Ông Nguyễn Phú TiếnPhó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đối tượng: Lãnh đạo và cán bộ đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tincác cơ quan nhà nước triển khai chuyển đổi sốcác doanh nghiệp phát triển các nền tảng số.

Nội dung bài học

Phản hồi của học viên

Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích