0
Danh mục

Khoá học khác

Nhận xét

0 (0 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Đường truyền internet ổn định

- Thiết bị: máy tính/điện thoại/máy tính bảng

Mô tả khóa học

Đối tượng: Lãnh đạo các cấp chính quyền, các tổ chức... nắm vai trò then chốt trong việc dẫn dắt tổ chức thương hiệu thời kỳ chuyển đổi số;  cán bộ công nhân viên chức và người đi làm.

Kết quả khóa học

- Học cách kiểm soát và quản lý gia tăng giá trị thương hiệu

- Thiết kế và thực hiện chiến lược thương hiệu đối với từng đối tượng cụ thể dựa trên các nền tảng, công cụ có sẵn

- Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo chuyên nghiệp và hướng kiểm soát truyền thông cho người lãnh đạo của tổ chức

- Nắm được hướng xây dựng thương hiệu của tổ chức trong thời đại kỹ thuật số

- Tiếp cận với những mô hình và nguyên tắc xây dựng thương hiệu và những bài học kinh nghiệm thực tế trên thế giới và Việt Nam

Nội dung bài học

1 Thương hiệu, đặc tính thương hiệu, tác dụng và lợi ích của thương hiệu
15 phút


2 Thương hiệu địa phương, quốc gia, tổ chức
Học ngay 15 phút


3 Tầm quan trọng, ý nghĩa của thương hiệu quốc gia
15 phút


1 Xây dựng thương hiệu địa phương, truyền thông, các yếu tố xây dựng thương hiệu địa phương
Học ngay 5 phút


2 Những điều NÊN và KHÔNG NÊN khi xây dựng thương hiệu địa phương
Học ngay 5 phút


1 Kế hoạch và các bước xây dựng thương hiệu đia phương
5 phút


2 Chi tiết các bước trong quy trình xây dựng thương hiệu địa phương
Học ngay 5 phút


3 Chi tiết các bước trong quy trình xây dưng thương hiệu địa phương (2)


1 Gắn liền thương hiệu lãnh đạo với doanh nghiệp hoặc tổ chức
Học ngay 5 phút


2 Vai trò cụ thể của lãnh đạo, chức năng chính của lãnh đạo, quy trình xây dựng thương hiệu cho lãnh đạo


3 Kiểm soát truyền thông đối với nhà lãnh đạo
Học ngay 10 phút


1 Ứng dụng xây dựng thương hiệu và case study thực tế
Học ngay 5 phút


1 Lợi ích từ việc xây dựng thương hiệu trên các mạng xã hội
Học ngay 5 phút


2 Các bước xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội


1 Slide bài giảng
Học ngay 20 phút


1 BÀI KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG 2022 [Trắc nghiệm]
Bắt đầu 33 phút


Giảng viên

Nguyễn Hoàng Thanh Giang

0 Đánh giá
0 Nhận xét
0 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích