0
#

Nguyễn Phú Tiến

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông
Học viên

8 Học viên

Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.7/5 (7 rating)

Các khóa học khác của tác giả