Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

chương trình one touch đào tạo

Khóa học ưu đãi

Khóa học mới nhất

Khóa học dành cho bạn

Kinh doanh
Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể
Khóa học "Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể" sẽ giúp trang bị những kiến thức, phương pháp, quy trình bán hàng, và cách để xây dựng, quản lý đội ngũ bán hàng; từ đó giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng, sớm khẳng định vị thế của mình trên thị trường. "
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Marketing
Chiến lược Digital Marketing
Chuẩn hoá xây dựng hệ thống quy trình hoạt động luôn là điều các doanh nghiệp hướng tới. Đây cũng được coi là một trong những phải thực hiện nếu doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững.
Nhiều giảng viên
10.000đ 100.000đ
Mua
Nhân sự
Quản lý hệ thống đãi ngộ nhân sự
Hoạt động đánh giá nhân sự được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm trong doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn chính xác về nhân viên, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc, định hướng phát triển cho nhân viên, động viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những vấn đề đang còn thiếu sót.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Nhân sự
Kỹ năng đánh giá nhân sự (đánh giá hiệu suất công việc và năng lực nhân sự)
Hoạt động đánh giá nhân sự được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm trong doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn chính xác về nhân viên, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc, định hướng phát triển cho nhân viên, động viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những vấn đề đang còn thiếu sót. Chương trường đào tạo ""Kỹ năng đánh giá nhân sự"" trang bị những kiến thức nền tảng về hệ thống đánh giá năng lực nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự thông qua các phương pháp, công cụ đánh giá hiệu quả.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Nhân sự
Kỹ năng quản trị nhân sự toàn diện (+văn hóa doanh nghiệp)
Kỹ năng quản trị nhân sự là một trong những công việc quan trọng hàng đầu ở mọi lĩnh vực chứ không riêng bất kỳ mô hình nào. Nếu doanh nghiệp không có sự đầu tư vào quản trị nhân sự thì sẽ phải gánh chịu rất nhiều tổn hại trong tương lai.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Marketing
Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi sự
Vấn đề xây dựng thương hiệu, tạo ra một bản sắc riêng trong giai đoạn khởi nghiệp giúp định hình đường lối quản lý và văn hóa doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, các công ty startup Việt Nam hiện chưa chú trọng xây dựng thương hiệu mà tập trung vào lợi nhuận trước mắt. Những lợi nhuận đó hiện rõ trong sổ sách, nhưng nhiều giá trị khác khó bộc lộ, đó là tài sản trí tuệ – thứ mà các nhà sáng lập đang bỏ qua.
Ths. Nguyễn Anh Hoàn
Miễn phí
Đăng ký
Kinh doanh
Xây dựng kế hoạch khởi sự kinh doanh
Đối với khởi sự doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh là một văn bản vô cùng quan trọng. Nó nêu rõ hoạt động kinh doanh, xác định sứ mệnh, mục đích, mục tiêu, chiến lược, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp và được sử dụng như một bản lý lịch về doanh nghiệp. Một kế hoạch kinh doanh thực tế giúp chúng ta nhìn rõ hơn các cơ hội và yếu kém – rủi ro – một cách rõ ràng.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Marketing
Chiến lược Digital Marketing
Chuẩn hoá xây dựng hệ thống quy trình hoạt động luôn là điều các doanh nghiệp hướng tới. Đây cũng được coi là một trong những phải thực hiện nếu doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững.
Nhiều giảng viên
10.000đ 100.000đ
Mua
Marketing
Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi sự
Vấn đề xây dựng thương hiệu, tạo ra một bản sắc riêng trong giai đoạn khởi nghiệp giúp định hình đường lối quản lý và văn hóa doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, các công ty startup Việt Nam hiện chưa chú trọng xây dựng thương hiệu mà tập trung vào lợi nhuận trước mắt. Những lợi nhuận đó hiện rõ trong sổ sách, nhưng nhiều giá trị khác khó bộc lộ, đó là tài sản trí tuệ – thứ mà các nhà sáng lập đang bỏ qua.
Ths. Nguyễn Anh Hoàn
Miễn phí
Đăng ký
Kinh doanh
Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể
Khóa học "Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể" sẽ giúp trang bị những kiến thức, phương pháp, quy trình bán hàng, và cách để xây dựng, quản lý đội ngũ bán hàng; từ đó giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng, sớm khẳng định vị thế của mình trên thị trường. "
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Kinh doanh
Xây dựng kế hoạch khởi sự kinh doanh
Đối với khởi sự doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh là một văn bản vô cùng quan trọng. Nó nêu rõ hoạt động kinh doanh, xác định sứ mệnh, mục đích, mục tiêu, chiến lược, chiến thuật kinh doanh của doanh nghiệp và được sử dụng như một bản lý lịch về doanh nghiệp. Một kế hoạch kinh doanh thực tế giúp chúng ta nhìn rõ hơn các cơ hội và yếu kém – rủi ro – một cách rõ ràng.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Hiện chưa có khóa học nào thuộc danh mục này
Nhân sự
Quản lý hệ thống đãi ngộ nhân sự
Hoạt động đánh giá nhân sự được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm trong doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn chính xác về nhân viên, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc, định hướng phát triển cho nhân viên, động viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những vấn đề đang còn thiếu sót.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Nhân sự
Kỹ năng đánh giá nhân sự (đánh giá hiệu suất công việc và năng lực nhân sự)
Hoạt động đánh giá nhân sự được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm trong doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn chính xác về nhân viên, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc, định hướng phát triển cho nhân viên, động viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những vấn đề đang còn thiếu sót. Chương trường đào tạo ""Kỹ năng đánh giá nhân sự"" trang bị những kiến thức nền tảng về hệ thống đánh giá năng lực nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự thông qua các phương pháp, công cụ đánh giá hiệu quả.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký
Nhân sự
Kỹ năng quản trị nhân sự toàn diện (+văn hóa doanh nghiệp)
Kỹ năng quản trị nhân sự là một trong những công việc quan trọng hàng đầu ở mọi lĩnh vực chứ không riêng bất kỳ mô hình nào. Nếu doanh nghiệp không có sự đầu tư vào quản trị nhân sự thì sẽ phải gánh chịu rất nhiều tổn hại trong tương lai.
Nhiều giảng viên
Miễn phí
Đăng ký

Những con số
ấn tượng

156K +

Tổng số đăng ký học viên

135

Tổng số khóa học

82K+

Cấp chứng nhận

63

Phổ cập CĐS
địa phương

Tin tức

Đào tạo chuyển đổi số - xây thành công từ nền tảng tri thức số

07/03/2024

Đào tạo chuyển đổi số - xây thành công từ nền tảng tri thức số

Ngày 07/3, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel, Khóa đào tạo về chuyển đổi số doanh nghiệp đã được tổ chức với sự tham dự của toàn thể ban lãnh đạo và khoảng 140 cán bộ nhân viên Công ty khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đối tác của one touch

Báo chí nói gì về One Touch?

CHIA SẺ CỦA KHÁCH HÀNG

Bạn quan tâm điều gì?

Chúng tôi sẽ đề xuất các chủ đề mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Đăng ký nhận tư vấn

Đừng bỏ lỡ khóa học yêu thích của bạn một lần nữa

Tổ chức thực hiện