Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
XÂY DỰNG HỌC LIỆU SỐ

Vì sao phải xây dựng học liệu số?

Quy trình sản xuất học liệu số
Kiến tạo tri thức
Hướng dẫn xây dựng học liệu: Tạo nguồn cảm hứng và kỹ thuật để xây dựng những tài liệu học nổi bật, độc đáo nhằm thu hút và giữ chân người học
Định Hình Sự Nghiệp và Phát Triển Cá Nhân: Cung cấp công cụ và nguồn lực giáo dục để hỗ trợ sự phát triển sự nghiệp và cá nhân trong thời đại hiện đại
Kỹ Thuật Xây Dựng Học Liệu Hiệu Quả: Hướng dẫn về các kỹ thuật và chiến lược xây dựng học liệu phù hợp với môi trường học tập trực tuyến, giúp tối ưu hóa trải nghiệm học tập
Chia Sẻ Kiến Thức, Mở Rộng Giới Hạn: Khuyến khích sự đa dạng trong chia sẻ kiến thức và xây dựng một cộng đồng học thuật đa dạng, nơi mọi người có thể học hỏi và tương tác
Đăng ký nhận tư vấn từ One Touch

Thông tin liên hệ