Mục tiêu đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng chính phủ

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi triển khai Đề án số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân khi cắt giảm thủ tục hồ sơ, giảm chi phí thủ tục hành chính…
Quyết định số 06 có tên là đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng của đề án là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của việc chuyển đổi số; lấy việc phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan nhà nước. Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Xem tiếp

Đáng chú ý

Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế
Mạnh dạn triển khai cơ chế thử nghiệm, đặc thù cho đổi mới sáng tạo
Việt Nam đủ điều kiện, yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn
Làm chủ “sân chơi” bảo vệ nội dung số bằng năng lực Việt
Kết nối tiềm năng đổi mới sáng tạo công nghệ y tế
Đón đầu xu hướng MarTech, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống
Trợ lý ảo - công cụ nâng cao hiệu quả công việc
Phát triển kinh tế báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số
Doanh nghiệp Việt nâng cao yêu cầu tuyển dụng với nhân sự CNTT
Nhật Bản chú trọng Việt Nam khi hợp tác kỹ thuật số với ASEAN
Cách sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID thay thẻ giấy.
Khó khăn về tài chính liệu có cản trở quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp?
8 yếu tố đặc trưng của xã hội số Việt Nam
4 dịch vụ công trực tuyến của 3 bộ được chọn tôn vinh
Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động công đoàn
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử
Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng AI để phát triển, tạo năng lực cạnh tranh
Lào muốn học kinh nghiệm tổ chức của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Việt Nam
Mỗi người cần trang bị bộ lọc tin giả
Video
CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

Nếu như trước kia, khi nói về chuyển đổi số, chúng ta thường kể những câu chuyện của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay của một quốc gia nào khác, thì nay, chúng ta kể về câu chuyện của chính mình...

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

Nếu như trước kia, khi nói về chuyển đổi số, chúng ta thường kể những câu chuyện của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay của một quốc gia nào khác, thì nay, chúng ta kể về câu chuyện của chính mình...

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

Nếu như trước kia, khi nói về chuyển đổi số, chúng ta thường kể những câu chuyện của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay của một quốc gia nào khác, thì nay, chúng ta kể về câu chuyện của chính mình...

Xem thêm