Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Chuyển đổi số cho Tập đoàn Dầu khí
icon 02 giờ 30 phút icon 0 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp kiến thức tổng quan về chuyển đổi số và những trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp
icon Đang cập nhật icon 208 Học viên
Chương trình đào tạo "Kỹ năng quản trị tài chính doanh nghiệp" sẽ trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan về quản trị tài chính trong doanh nghiệp, kỹ năng phân tích chỉ số tài chính, cũng như các phương pháp lập và kiểm soát kế hoạch, quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp."
Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể
icon Đang cập nhật icon 208 Học viên
Khóa học "Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể" sẽ giúp trang bị những kiến thức, phương pháp, quy trình bán hàng, và cách để xây dựng, quản lý đội ngũ bán hàng; từ đó giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh chóng, sớm khẳng định vị thế của mình trên thị trường. "
Truyền thông xây dựng thương hiệu
icon Đang cập nhật icon 210 Học viên
Truyền thông thương hiệu là một phần quan trọng của chiến lược thương hiệu của một doanh nghiệp. Quá trình này giúp cho doanh nghiệp tạo ra sự nhận biết và nhớ đến thương hiệu của mình trong mắt khách hàng, từ đó thu hút và giữ chân khách hàng.
Chiến lược Digital Marketing
icon Đang cập nhật icon 208 Học viên
Chuẩn hoá xây dựng hệ thống quy trình hoạt động luôn là điều các doanh nghiệp hướng tới. Đây cũng được coi là một trong những phải thực hiện nếu doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững.
Xây dựng hệ thống quy trình hoạt động
icon Đang cập nhật icon 207 Học viên
Chuẩn hoá xây dựng hệ thống quy trình hoạt động luôn là điều các doanh nghiệp hướng tới. Đây cũng được coi là một trong những phải thực hiện nếu doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững. Vậy nên xây dựng quy trình làm việc hiệu quả là điều cần thiết để các bộ phận cũng như toàn bộ doanh nghiệp có thể vận hành một cách trơn tru và vận hành tối ưu nhất. Tuy nhiên, để xây dựng được hệ thống quy trình hoạt động tốt là điều không hề dễ dàng bởi sự thay đổi linh hoạt của thị trường cũng gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Xây dựng kế hoạch kinh doanh
icon Đang cập nhật icon 207 Học viên
Khóa học "Xây dựng kế hoạch kinh doanh" trang bị cho người học những nội dung cơ bản, có hệ thống những kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp. Từ đó, giúp người học vận dụng các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tổng hợp và hình thành bản kế hoạch kinh doanh từ mô tả hình thức doanh nghiệp, xác định mục tiêu kinh doanh, phân tích thị trường, dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch.
Quản lý hệ thống đãi ngộ nhân sự
icon Đang cập nhật icon 207 Học viên
Hoạt động đánh giá nhân sự được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm trong doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn chính xác về nhân viên, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc, định hướng phát triển cho nhân viên, động viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những vấn đề đang còn thiếu sót.
Kỹ năng đánh giá nhân sự (đánh giá hiệu suất công việc và năng lực nhân sự)
icon Đang cập nhật icon 207 Học viên
Hoạt động đánh giá nhân sự được xem là một phần không thể thiếu trong hoạt động duy trì và phát triển nhân lực mà nhà quản lý nhân sự cần phải làm trong doanh nghiệp. Từ đó có cái nhìn chính xác về nhân viên, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc, định hướng phát triển cho nhân viên, động viên cũng như thúc đẩy kịp thời, giúp nhân viên khắc phục những vấn đề đang còn thiếu sót. Chương trường đào tạo ""Kỹ năng đánh giá nhân sự"" trang bị những kiến thức nền tảng về hệ thống đánh giá năng lực nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự thông qua các phương pháp, công cụ đánh giá hiệu quả.