Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Website https://onetouch.edu.vn thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET.

Học viên là (các) Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cá nhân tham gia Khóa học được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn và sử dụng online Khóa học đã được đăng ký.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Các từ ngữ dưới đây được hiểu và định nghĩa như sau:

Khóa học: Là tập hợp các Bài giảng đa phương tiện theo một chủ đề nhất định và được xuất bản bởi Công ty.

Giảng Viên/Chuyên Gia: Là những người có kinh nghiệm và chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nội dung của mỗi Khóa học, là người hỗ trợ Học viên để giải đáp các vấn đề liên quan tới Khóa học và là người ký hợp đồng với Công ty để cung cấp và chịu trách nhiệm về chất lượng của Khóa Học.

III. TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP CỦA HỌC VIÊN TRÊN WEBSITE https://onetouch.edu.vn

Học viên được cấp tài khoản trên website https://onetouch.edu.vn để học Khóa học, Học viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc xác thực và hỗ trợ Học viên trong quá trình sử dụng Khóa học trên website https://onetouch.edu.vn.

Tài khoản đăng nhập của Học viên là tài khoản cá nhân và chỉ một cá nhân có thông tin đã đăng ký trên website https://onetouch.edu.vn sử dụng.

Tài khoản đăng nhập của Học viên sẽ bị khóa khi Học viên thực hiện một trong những hành động dưới đây:

 • Tài khoản có dấu hiệu bất thường và vi phạm quy định sử dụng đã được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn, Ban Quản Trị có quyền tạm khóa tài khoản của Học viên. Thời gian xử lý tài khoản bị khóa có thể xét theo từng trường hợp.
 • Học viên chia sẻ tài khoản với cá nhân khác, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn và hành động chia sẻ tài khoản này sẽ bị xử lý và yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Bộ thông tin và Truyền thông đang có hiệu lực tại thời điểm vi phạm về quyền tác giả và các quyền khác liên quan đến tác giả.
 • Trong trường hợp học viên chia sẻ tài khoản cá nhân của mình với tổ chức, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, hành động chia sẻ tài khoản sẽ bị xử lý như theo quy định nêu trên và tổ chức sử dụng trái phép tài khoản sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Bộ thông tin và Truyền thông đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm vi phạm về quyền tác giả và các quyền khác liên quan đến tác giả.

Học viên có nghĩa vụ tự bảo mật và quản lý mật khẩu của mình. Nếu Học viên quên mật khẩu, Học viên truy cập vào đường dẫn: https://onetouch.edu.vn/quen-mat-khau để đặt lại mật khẩu. Học viên cần điền email đã đăng ký trên website https://onetouch.edu.vn để đặt lại mật khẩu.

Ban Quản Trị không hỗ trợ những trường hợp Học viên muốn đổi email trong tài khoản đã có Khóa học được kích hoạt thành công.

IV. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

Nghiêm cấm Học viên thực hiện một trong các hành động như dưới đây:

 • Đăng tải các thông tin trái với quy định của pháp luật của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba, và trái với các quy định đã được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn;
 • Sử dụng trái phép tài khoản, bài đăng, giao dịch của người khác;
 • Đăng các nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, xuyên tạc, gian lận hoặc vi phạm quy định của pháp luật;
 • Gửi thư rác;
 • Sử dụng virus, phần mềm độc hại… gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người khác;
 • Copy hoặc sửa đổi nội dung của website https://onetouch.edu.vn bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu;
 • Sử dụng thông tin của Học viên khác mà không được sự đồng ý của họ;
V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ

a. Quyền của Ban Quản Trị

 • Yêu cầu Học viên phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Trong trường hợp có cơ sở chứng minh Học viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì Ban Quản Trị có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng Khóa học của Học viên.
 • Tạm ngừng phát hành Khóa học, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của Khóa học nếu Ban Quản Trị phát hiện Khóa học đó có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.
 • Giữ bản quyền sử dụng và các nội dung của (các) Khóa học được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn theo quy định của Luật Bộ thông tin và Truyền thông của Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Ban Quản Trị. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Chấm dứt ngay quyền sử dụng Khóa học của Học viên nếu phát hiện Học viên bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Học viên tiếp tục học có thể dẫn đến phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Ban Quản Trị; thực hiện những hành động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với (các) Học viên khác; thực hiện hành động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền của Học viên và quyền sử dụng Khóa học thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Học viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt hiệu lực.

b. Trách nhiệm của Ban Quản Trị

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về các Khóa học đã được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện đầy đủ và đúng theo các chính sách, quy định đã được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn.
VI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Các Chính sách và quy định có hiệu lực kể từ thời điểm được Ban Quản Trị đăng lên website https://onetouch.edu.vn. Ban Quản Trị có quyền điều chỉnh, thay đổi nội dung của (các) Chính sách/Quy định cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo đến Học Viên trước khi áp dụng bằng hình thức đăng tải công khai lên website https://onetouch.edu.vn. Chính sách/Quy định sửa đổi/bổ sung có hiệu lực sau 2 giờ kể từ giờ được đăng tải trên website https://onetouch.edu.vn. Việc Học viên tiếp tục sử dụng Khóa học sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc Học viên đã chấp nhận Chính sách/Quy định sửa đổi này.Thông tin liên lạc chính thức của Ban Quản Trị:

 • Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VTC NETVIET
 • Hotline: (+84) 904540490
 • Trụ sở chính: Tòa nhà Số 23, Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Văn phòng giao dịch: Tầng 12, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Email: hotro_onetouch@vtcnetviet.com