Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

ONE TOUCH - NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN MỞ ĐẠI TRÀ

 

One Touch - Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN

One Touch sẽ thu thập thông tin của khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập để thiết lập hồ sơ cá nhân. Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của khách hàng khi đăng ký tài khoản trên One Touch. Khi thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng, One Touch mong muốn cung cấp những tính năng thiết thực nhất tới khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng.

II. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin thu thập từ khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp;

- Gửi khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa One Touch và thành viên;

- Đảm bảo an toàn cho khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của khách hàng và hoạt động giả mạo khách hàng;

- Liên lạc với khách hàng để cung cấp dịch vụ, sản phẩm vụ trên One Touch. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động giao dịch;

- Thực hiện các cuộc khảo sát, các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của One Touch có ảnh hưởng đến khách hàng.

Bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của One Touch khi thu thập dữ liệu thông tin khách hàng. One Touch luôn cố gắng đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng. One Touch yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân khách hàng. Trong trường hợp khách hàng rời máy tính và chưa đăng xuất trên website, hệ thống sẽ tự động đăng xuất sau một khoảng thời gian.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

1. One Touch sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ khách hàng từ thời điểm khách hàng hoặc các đơn vị/địa phương được khách hàng ủy quyền khai báo thông tin đến khi tài khoản của khách hàng ngừng hoạt động.

2. One Touch sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận.

3. Khách hàng cũng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng mà One Touch  đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Chăm sóc khách hàng của ban quản trị: Email: hotro_onetouch@vtcnetviet.com và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính sách bảo mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc này có nghĩa rằng One Touch sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các dịch vụ cho khách hàng và các thỏa thuận liên quan giữa One Touch và khách hàng sẽ hết hiệu lực.

IV. THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

+ Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;

+ Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Email hỗ trợ: hotro_onetouch@vtcnetviet.com

Hotline: (+84) 904540490

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

One Touch cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo những nội dung sau:

- Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân One Touch;

- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;

- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ khách hàng hoặc đơn vị có thẩm quyền ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong chính sách bảo mật này và theo quy định của Pháp luật;

- Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, One Touch có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

VI. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

1. One Touch có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ ba có thẩm quyền.

2. One Touch có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng tới nhóm các Công ty nằm trong Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC để nghiên cứu và giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn. Trong trường hợp khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, One Touch hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

3. One Touch có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Nếu One Touch tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản, khách hàng sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang nền tảng One Touch về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, tới bất kì bên thứ ba nào với sự đồng ý của khách hàng.

5. One Touch và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin khách hàng khi bạn truy cập vào trang web. Cookies là một mẩu thông tin mà trang web lưu trữ lại ở trình duyệt máy tính hoặc trên ổ cứng của khách hàng khi khách hàng truy cập vào trang web bất kì.

6. One Touch sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để giám sát tính hữu dụng của công ty để theo dõi hành vi khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền tham gia hoặc điều chỉnh Cookies của họ. Thông tin chúng tôi thu được thông qua sự theo dõi của bên thứ ba, hoàn toàn ẩn danh và sử dụng để cải thiện dịch vụ và hiệu quả marketing.

7. Như hầu hết các trang web khác, chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về click chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi khách hàng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

VII. ĐỊA CHỈ LƯU TRỮ THÔNG TIN

Mọi thông tin của khách hàng được lưu trữ tại One Touch - Nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 2, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

 Email hỗ trợ: hotro_onetouch@vtcnetviet.com

Hotline: (+84) 904540490

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của One Touch có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó, đồng thời đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc nào về One Touch - Nền tảng học trực tuyến mở đại trà, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên để được hỗ trợ kịp thời.

Các đối tác