0
Tên giảng viên

Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Danh mục

Đề án 146

Nhận xét

4.6 (14 Đánh giá)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học: Khoá học gồm 13 bài giảng hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022. 01 tài liệu dạng toàn văn (full text), 01 tài liệu dạng thuyết trình (power point) và 01 bài kiểm tra cuối khóa học. Để được cấp chứng nhận hoàn thành khoá học, học viên cần hoàn thành khóa học và đạt từ 05 điểm trở lên trong bài kiểm tra.

 

Giảng viên/Chuyên gia:  Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đối tượng học viên: Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương.

Nội dung bài học

1 Giới thiệu chung
Học ngay 9 phút


2 Hướng dẫn thúc đẩy phát triển sử dụng nền tảng số quốc gia
Học ngay 5 phút


3 Hướng dẫn xây dựng nghị quyết của cấp ủy
Học ngay 5 phút


4 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động cấp chính quyền
Học ngay 9 phút


5 Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước
Học ngay 9 phút


6 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin mạng
Học ngay 9 phút


7 Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng
Học ngay 9 phút


8 Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nhân lực
Học ngay 6 phút


9 Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn Thương mại điện tử
Học ngay 9 phút


10 Hướng dẫn kết nối , chia sẻ dữ liệu
Học ngay 6 phút


11 Hướng dẫn triển khai phân tích, xử lý dữ liệu - Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Hướng dẫn kết nối, đo lường dịch vụ công trực tuyến - Hướng dẫn thí điểm triển khai trợ lý ảo
Học ngay 9 phút


12 Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hướng dẫn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
Học ngay 9 phút


13 Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến - Hướng dẫn đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển
Học ngay 7 phút


1 Tài liệu bản Text
Học ngay 30 phút

Tài liệu bản Text


2 Slide bài giảng
Học ngay 30 phút

Slide bài giảng


1 [Trắc nghiệm]
Bắt đầu 1 giờ 30 phút


Giảng viên

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Huy Dũng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

4.6 Đánh giá
14 Nhận xét
901 Học viên
3 Các khóa học

Phản hồi của học viên

CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách

5

Xếp hạng khóa học
80.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích