Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
giới thiệu về one touch edu

Giới thiệu về One Touch

Nền tảng học trực tuyến mở đại trà do Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản, được vận hành bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET (Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC) nhằm triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và phổ cập kỹ năng số cho người dân để thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dựa trên quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức” và hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng số toàn dân, One Touch cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia gắn với mục tiêu phát triển toàn diện Chính phủ số – Kinh tế số – Xã hội số.

Cơ hội hợp tác và phát triển

Hợp tác phát triển

Mở cánh cửa cho sự hợp tác kỳ vọng và phát triển cùng nhau

Xây dựng tương lai

Cơ hội hợp tác và phát triển bền vững

Chia sẻ tri thức

Xây dựng sức mạnh khai phá cơ hội

Hướng tới thịnh vượng

Hợp tác và phát triển định hình tương lai

Cơ hội hợp tác và phát triển

Một số chuyên gia hợp tác với One Touch

Thông tin liên hệ

Lợi ích khi hợp tác

Xây dựng, định vị thương hiệu cá nhân trên thị trường

Nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy

Cơ hội tiếp cận với đa dạng đối tượng đào tạo

Tạo lập mối quan hệ dài hạn, mở ra nhiều cơ hội mới

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp (FAQs)