Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Quản trị nguồn nhân lực trong thời kì chuyển đổi số

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 7 Học viên
quan-tri-nguon-nhan-luc-trong-thoi-ki-chuyen-doi-so
Quản trị nguồn nhân lực trong thời kì chuyển đổi số

0 (0 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đang cập nhật
quan-tri-nguon-nhan-luc-trong-thoi-ki-chuyen-doi-so
Quản trị nguồn nhân lực trong thời kì chuyển đổi số

Đang cập nhật
Danh mục
  • Quản trị
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)