Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Quản trị và phân tích dữ liệu số

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 7 Học viên
quan-tri-va-phan-tich-du-lieu-so
Quản trị và phân tích dữ liệu số

0 (0 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Đang cập nhật
quan-tri-va-phan-tich-du-lieu-so
Quản trị và phân tích dữ liệu số

Đang cập nhật
Danh mục
  • Khởi sự
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)