Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Trải nghiệm khách hàng đa kênh

  • (1) Giảng viên
  • 08 giờ 19 phút
  • 36 Học viên
trai-nghiem-khach-hang-da-kenh
Trải nghiệm khách hàng đa kênh

0 (0 xếp hạng)

Khoá học: Cơ bản

Vào học
trai-nghiem-khach-hang-da-kenh
Trải nghiệm khách hàng đa kênh

Vào học
Danh mục
  • Quản trị
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)