0
Card image
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Giải pháp đột phá để đẩy nhanh chuyển đổi số chính là phát triển các nền tảng số “Make in Vietnam”

- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Trong chuyển đổi số, điều quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo là biết đặt ra bài toán

Bộ Thông tin và Truyền thông
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, không tiến lên chính là sự tụt hậu

Bộ Thông tin và Truyền thông
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Muốn trở thành người đi đầu về chuyển đổi số, chúng ta không cần đợi ai, thấy hiệu quả là sử dụng, nhanh nhạy với cái mới để giải quyết các vấn đề, vì thế trở thành người dẫn đầu

Bộ Thông tin và Truyền thông
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Nếu chúng ta cứ đi sau về cái mới thì sẽ mãi mãi là người đi sau, không bao giờ thay đổi được thứ hạng quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

CÁC CHỦ ĐỀ

Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp khuôn mẫu
Chính phủ số / 27-12-2022

Ngành công nghiệp khuôn mẫu đã nhập cuộc chuyển đổi số..

Xem tiếp bài viết
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ
Chính phủ số / 27-12-2022

Chính quyền số là xu thế tất yếu, lời giải cho phát triển, và phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của mỗi cán bộ.

Xem tiếp bài viết
Chuyển đổi số ngành sản xuất
Chính phủ số / 27-12-2022

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất công nghiệp đang diễn ra với tốc độ nhanh.

Xem tiếp bài viết
Chuyển đổi số ngành sản xuất công nghiệp
Chính phủ số / 27-12-2022

Chuyển đổi số trong ngành sản xuất công nghiệp đang diễn ra với tốc độ nhanh..

Xem tiếp bài viết
Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chính phủ số / 27-12-2022

Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phiên bản 2.0 có vai trò quan trọng trong việc phát triển CPĐT của ngành..

Xem tiếp bài viết