0
Card image
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Giải pháp đột phá để đẩy nhanh chuyển đổi số chính là phát triển các nền tảng số “Make in Vietnam”

- Bộ Thông tin và Truyền thông -
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Trong chuyển đổi số, điều quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo là biết đặt ra bài toán

Bộ Thông tin và Truyền thông
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, không tiến lên chính là sự tụt hậu

Bộ Thông tin và Truyền thông
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Muốn trở thành người đi đầu về chuyển đổi số, chúng ta không cần đợi ai, thấy hiệu quả là sử dụng, nhanh nhạy với cái mới để giải quyết các vấn đề, vì thế trở thành người dẫn đầu

Bộ Thông tin và Truyền thông
Generic placeholder image
Tiêu điểm

Nếu chúng ta cứ đi sau về cái mới thì sẽ mãi mãi là người đi sau, không bao giờ thay đổi được thứ hạng quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông

CÁC CHỦ ĐỀ