Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 208 Học viên
ky-nang-quan-tri-ban-hang-tong-the
Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
ky-nang-quan-tri-ban-hang-tong-the
Kỹ năng quản trị bán hàng tổng thể
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Kỹ năng số trong doanh nghiệp
  • Kinh doanh
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)