Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Kỹ năng quản trị nhân sự toàn diện (+văn hóa doanh nghiệp)

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 207 Học viên
ky-nang-quan-tri-nhan-su-toan-dien-van-hoa-doanh-nghiep
Kỹ năng quản trị nhân sự toàn diện (+văn hóa doanh nghiệp)

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
ky-nang-quan-tri-nhan-su-toan-dien-van-hoa-doanh-nghiep
Kỹ năng quản trị nhân sự toàn diện (+văn hóa doanh nghiệp)
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Kỹ năng số trong doanh nghiệp
  • Nhân sự
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)