Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Quản lý hệ thống đãi ngộ nhân sự

  • (1) Giảng viên
  • Đang cập nhật
  • 207 Học viên
quan-ly-he-thong-dai-ngo-nhan-su
Quản lý hệ thống đãi ngộ nhân sự

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

  • Thời lượng: Đang cập nhật
  • Bài giảng: 0 Bài giảng
  • Tài liệu: 0 Tài liệu
  • Kiểm tra: Chứng nhận
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
quan-ly-he-thong-dai-ngo-nhan-su
Quản lý hệ thống đãi ngộ nhân sự
Đang cập nhật Đánh dấu khoá học
Danh mục
  • Kỹ năng số trong doanh nghiệp
  • Nhân sự
Cấp độ
  • Cơ bản
Đánh giá
(0)