Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Quay về

Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi sự

 • (4) Giảng viên
 • 10 phút
 • 208 Học viên
xay-dung-thuong-hieu-cho-doanh-nghiep-khoi-su
Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi sự

0 (0 xếp hạng)

khoá học: Cơ bản

 • Thời lượng: 10 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
 • Kiểm tra: Chứng nhận
Đăng ký Đánh dấu khoá học
xay-dung-thuong-hieu-cho-doanh-nghiep-khoi-su
Xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp khởi sự
Đăng ký Đánh dấu khoá học
 • Thời lượng: 10 phút
 • Bài giảng: 1 Bài giảng
 • Tài liệu: 1 Tài liệu
Danh mục
 • Kỹ năng số trong doanh nghiệp
 • Marketing
Cấp độ
 • Cơ bản
Đánh giá
(0)