Hà Nội: Phát triển kinh tế số trên cơ sở 4 trụ cột

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024.

chuyen-doi-so.jpg

Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Quang Thái

Kế hoạch xác định chủ đề chung năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin; số hóa các ngành kinh tế; quản trị số; dữ liệu số” với trọng tâm là “Quản trị dựa trên dữ liệu số”.

Để làm tốt nội dung này, kế hoạch đề ra 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp về: Phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản, kỹ năng số nâng cao, kỹ năng kỹ thuật cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, công nghệ thông tin, chuyên trách chuyển đổi số và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố.

Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân truy cập Internet, đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ số mà trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện ích, tài nguyên số trên Internet. Hướng dẫn người dân về các kỹ năng an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để có thể tự bảo vệ tài khoản, dữ liệu của mình trên không gian số.

Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản, kỹ năng số nâng cao, kỹ năng kỹ thuật cho người lao động trong các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng nội dung tài liệu đào tạo trực tuyến về kỹ năng số phù hợp với chuẩn kỹ năng số và khung kỹ năng số quốc gia, cho phép người dân truy cập để tự học các kỹ năng số; tổ chức bồi dưỡng, phổ biến kỹ năng số rộng rãi cho lực lượng lao động, trong đó, chú trọng đến đối tượng thanh niên; hướng tới phổ cập kỹ năng số trong toàn dân.

Thành phố cũng duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số khác theo nhu cầu. Triển khai các sáng kiến thúc đẩy thanh toán số không dùng tiền mặt, như: Làng số, xã số, khu phố không dùng tiền mặt, từ đó nhân rộng, lan tỏa kinh nghiệm…

Phát triển mạng di động 4G, 5G, băng rộng cố định, các dịch vụ viễn thông, Internet tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kết nối mạng. Tiếp tục triển khai phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra…

Theo Báo Hà Nội mới