Dấu ấn VNPT trong chuyển đổi số nhiều lĩnh vực của nền kinh tế
Trong những năm gần đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam (VNPT) đã thể hiện rõ vai trò là Tập đoàn công nghệ hàng đầu của đất nước, tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ số, nền Kinh tế số và Xã hội số tại Việt nam. Dấu ấn VNPT ngày càng được thể hiện đậm nét qua những dự án chuyển đổi số mang tầm cỡ Quốc gia và làm chủ nhiều công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng lần thứ 4.
Chuyển đổi số mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tại Nhiệt điện Nghi Sơn
Xác định chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã kịp thời thích ứng và đưa vào áp dụng linh hoạt, sáng tạo, đổi mới các ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.
BEST Việt Nam tích cực chuyển đổi số
Doanh nghiệp đầu tư hơn 20 triệu USD cho trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh, TP HCM và ứng dụng công nghệ tự động nhằm nâng cao năng suất xử lý hàng hóa.
Làm chủ “sân chơi” bảo vệ nội dung số bằng năng lực Việt
Trong danh sách 20 doanh nghiệp toàn cầu sở hữu giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số (DRM), bên cạnh những tên tuổi lớn như IBM, Google, Apple, Adobe…, có cả một thương hiệu Việt, đó là Thủ Đô Multimedia.