Chuyển đổi số Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn mô hình kinh doanh hiệu quả
Ngày 22/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng khóa học “Mô hình kinh doanh hiệu quả thời đại chuyển đổi số”. Đây là một trong những nội dung nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hỗ trợ đào tạo khởi sự và quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số”.

Video

CĐS: Câu chuyện thành công từ Doanh nghiệp Việt

24 thg 12, 2022

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong chuyển đổi số

24 thg 10, 2023

Lợi ích của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp

13 thg 11, 2023

Chuyển đổi số ngành năng lượng

14 thg 11, 2023

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi các doanh nghiệp chuyển đổi số

21 thg 11, 2023

Nền tảng quản trị công tác cho doanh nghiệp

20 thg 11, 2023

Vai trò của lãnh đạo doanh nghiêp trong chuyển đổi số

15 thg 11, 2023

Doanh nghiệp được gì nếu chuyển đổi số?

10 thg 10, 2023

Giải pháp để doanh nghiệp quản trị công tác tốt

14 thg 12, 2023

An ninh mạng yếu tố then chốt trong chuyển đổi số doanh nghiệp

21 thg 12, 2023

Thương mại điện tử Những lợi ích cho doanh nghiệp

13 thg 11, 2023

Thay đổi mô hình kinh doanh nhờ chuyển đổi số

15 thg 11, 2023

Doanh nghiệp và tiềm năng từ thương mại điện tử

13 thg 10, 2023

Chuyển đổi số thúc đẩy các mô hình kinh doanh

23 thg 10, 2023